Szolgáltatásaink

A Dr. Takács Imre Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye Somogy Vármegye egyik legnagyobb bentlakásos intézménye, amely teljes körű ellátást nyújt az életkoruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy szociális helyzetük miatt rászorult személyek részére. Az intézmény alaptevékenysége időskorúak, pszichiátriai betegek és fogyatékossággal élők ápolása gondozása, valamint rehabilitációs ellátása. Otthonunkban összesen 268 ellátott él, melyből 103 fő időskorú, 135 fő pszichiátriai beteg és 30 fő fogyatékkal élő személy.

Munkatársaink az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő, személyre szabott ápolási, gondozási és mentálhigiénés feladatokat látnak el. 103 szakdolgozónk gondoskodik az ellátottak napi szükségleteiről, nyugalmuk és pihenésük biztosításáról. A mentálhigiénés csoport munkatársai a lelki problémák megelőzése és kezelése érdekében magas színvonalon nyújtanak foglalkoztatási lehetőséget az itt élőknek. Intézményünk szociális foglalkoztatást is biztosít, illetve a Védett Műhely Kft. akkreditált foglalkoztatóként működik az intézmény székhelyén.

Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes, tehát az elhelyezés az ellátást igénylő, illetve annak törvényes képviselőjének kérelmére történik.

Munkatársaink az intézményi elhelyezést megelőzően előgondozás keretében tájékozódnak a kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről. Az előgondozás során szakdolgozóink az otthonában vagy tartózkodási helyén keresik fel a kérelmezőt, így lehetőségünk nyílik a családtagokkal való megismerkedésre is. Az előgondozás során a kérelmező részletes tájékoztatást kap az otthon életéről, megismerkedhet az itt élők mindennapjaival és a házirenddel is. Igény szerint lehetőség van a személyes intézményi látogatásra, próbalakhatásra is.

A szociális otthon az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ápolását, gondozását biztosítja, melynek keretében teljes körű ellátást nyújt. Ennek keretében lakhatást, legalább napi háromszori étkezést, szükség szerint ruházattal és textíliával történő ellátást, egészségügyi, mentális gondozást, rehabilitációs ellátást és foglalkoztatást biztosít. Az étkezés során lehetőség nyílik az egyedi egészségügyi problémák figyelembevételére (diabétesz, epebántalmak, lisztérzékenység), s ennek megfelelő étrend igénylésére. Munkatársaink az ápolás, gondozás során kiemelt figyelmet fordítanak az ellátottak egészségi állapotára, speciális szükségleteire és személyiségének főbb vonásaira. Az otthonban állandó nővéri felügyelet és rendszeres orvosi kontroll szolgálja az ellátottak egészségi állapotának felügyeletét. Biztosítjuk továbbá az egészségügyi tanácsadást, a preventív szűréseket és az orvos által előírt vizsgálatok elvégzését. Intézményünkben háziorvos és pszichiáter szakorvos tart rendszeresen rendelést.

Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzését a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk. A személyes ruházat és az ágynemű mosását, varrását saját mosodánk és varrodánk biztosítja..

Az intézményben heti egy alkalommal fodrász nyújt szolgáltatást.

Az otthonban rendszeresen szervezünk kulturális és szabadidős programokat, az igényeknek megfelelően kirándulásokon is részt vehetnek az ellátottak. Intézményünkben társalgó és foglalkoztató helyiségek szolgálják az ellátottak kikapcsolódását, közös programok megszervezését. Katolikus Szentmisét, Református és Evangélikus Istentiszteletet, valamint biblia-órákat rendszeresen látogathatnak lakóink az otthonban.

Az intézményen belüli foglalkoztatás sokrétű: varrás, szövés, park-és kertgondozás, takarítás, konyhai kisegítő munkálatok végezhetők. A napi 4 óránál kevesebbet dolgozó ellátottak munkajutalomban részesülnek, aki viszont képes és szeretne is napi 4 óránál többet dolgozni, az a szociális foglalkoztatás keretében végezheti a felsorolt tevékenységeket. Szociális foglalkoztatás esetén ellátottjaink munkaszerződésen, illetve megállapodáson alapuló munkaviszonyt létesítenek az intézménnyel, s akár a mindenkori minimálbért is megkereshetik havonta.

A pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményében 12 fő kap lehetőséget az önálló életre és a társadalomba való visszatérés első lépcsőfokaira. A rehabilitációs elhelyezés feltétele az önállóság mellett a rendszeres munkavégzés és a terápián való részvétel.

 

Az intézmény ellátási területe: Somogy Vármegye közigazgatási területe.

 

Az intézmény vezetői:

intézményvezető: Tóth Mónika

ügyviteli csoportvezető: Szokodi-Szitás Szilvia

 

Az ellátásban részesülők állapotáról, az intézmény működéséről az intézmény vezetői jogosultak tájékoztatást adni.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg.