Állásajánlataink

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ulca1tf5j4

 

Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon

ápoló/gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7463 Patalom, Bucsi Ignác utca 1.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

elvégzi az ellátottakkal kapcsolatos ápolási, gondozási feladatokat

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, OKJ 54 ápoló,

•         Szociális területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, motítációs levél, erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herzsenáth Melinda nyújt, a +3684525199 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon címére történő megküldésével (8660 Tab, Kossuth Lajos utca 107. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91403-H/160-8/2021 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló/gondozó.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.