Alapítványunk

Az Egy Csepp Emberség Alapítványt 2008-ban hívta életre a szociális otthon kollektívája abból a célból, hogy működésével segítse az intézmény fejlődését.
Az alapítvány azonosító adatai:

 • Az alapítvány neve: Egy Csepp Emberség Alapítvány
 • Az alapítvány önálló jogi személy
 • Az alapítvány működési területe: Dr. Takács Imre Szociális Otthon
 • Az alapítvány székhelye: 8660 Tab, Kossuth Lajos u.107.
 • Adószáma: 18784880-1-14
 • Bankszámla száma: 10403916-00025761-00000005

Az alapítvány céljai:

 • A Dr. Takács Imre Szociális Otthonban lakók gondozásának, ellátásának segítése,korszerűbb, színvonalasabb elhelyezési és ápolási feltételek biztosítása.
 • Az ellátottak magas színvonalú egészségügyi ellátásának támogatása.
 • A lakók közösségi, kulturális,szabadidős, sport, mentálhigiénés tevékenységének, munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásának,vallásgyakorlásának segítése, támogatása.
 • A pszichiátriai betegek elhelyezésére szolgáló műemléki védettség alatt állókastély és védett park fenntartása, rehabilitációjának segítése.
 • A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 • A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségénekelősegítése.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ bekezdésénekértelmében az Egy Csepp Emberség Alapítvány (8660 Tab Kossuth Lajos u.107.) mint közhasznú szervezetet a Somogy Megyei BíróságPk.60.215./2007/2.sz-on 2008 március 25-én nyilvántartásba vette.

Az alapítványt bármely magán személy, jogi személy és jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet támogathatja.

Az alapítvány vagyonát a csatlakozók bármely törvényes módon gyarapíthatják. (pénz, ingó és ingatlan dolog, illetve ezek hozadéka, vagyoni értékű jog, természetbeni adomány stb.)

Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapítvány kezelője a kuratórium dönt,a meghatározott alapítványi célok keretein belül.

Az alapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon, annak hozadékai és aműködés során csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, valamint céltámogatásokhasználhatók fel.

A kuratórium elnöke és egyben az alapítvány képviselője:
Gárdonyi-Pál László, 8660 Tab, Kossuth u. 107.

Az Alapítvány vezető tisztségviselői semmiféle juttatást nem kapnak.